โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสุมณฑา จันทรสุขโข รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจนครบาลโคกครามมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของบุหรี่

ภาพกิจกรรมอื่นๆ