โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

ระบบสารสนเทศ

Download

หน่วยงานภายใน

คำสั่งโรงเรียน

เผยแพร่ผลงาน

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม

02 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรม NMK OPEN HOUSE 2024


จัดซื้อ - จัดจ้าง

นายสุรศักดิ์ การุญ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร