โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

คำภามที่พบบ่อย

 

คำถาม : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับชั้นไหนบ้าง

คำตอบ : ระดับชั้น ม.1 - ม.6
 
คำถาม : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีแผนการเรียนอะไรบ้าง
คำตอบ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มีแผนการเรียน ดังนี้
                - แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted)
- แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  (Smart English Program : SEP)
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – เกาหลี
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์
- แผนการเรียนคอมธุรกิจ
 
คำถาม : รับสมัครระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ช่วงไหน
คำตอบ : ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
 
คำถาม : ทำไมถึงต้องใส่ชุดพิธีการ
คำตอบ : นักเรียนแต่งกายชุดพิธีการเพื่อร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
 
คำถาม : ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้หรือไม่
คำตอบ : ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ได้ ผู้ปกครองสามารถสอบถามเพิ่มได้ที่ฝ่ายงบประมาณ