โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

ภาพกิจกรรม

แนะแนวการศึกษา


งาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

งานกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์ฯ ครั้งที่ 68

การจัดการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (comic strip)

จัดซื้อ-จัดจ้าง

22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
01 มิถุนายน 2561 ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
13 มีนาคม 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
09 มีนาคม 2561 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒๐๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ตุลาคม 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร