หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุรศักดิ์ การุญ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ตุลาคม 10, 2018 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
มิถุนายน 1, 2018 ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
มีนาคม 13, 2018 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
มีนาคม 9, 2018 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒๐๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 11, 2017 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)