โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง