โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 02 กรกฎาคม 2565

จัดการอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

     ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จัดการอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคณิตศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และนายวิทูรย์ สันนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และอาจารย์ศราวุธ จอมนำ วิทยากรจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และผ่านช่องทาง YouTube ของกลุ่มนิเทศ สาม.กท.2 ซึ่งมีผู้สนใจในการเข้าร่วมการอบรมและรับชมเป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรมอื่นๆ