โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 24 มกราคม 2567

กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

 

            วันพุธ ที่  24 มกราคม 2567 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  นำโดยนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6 ประเภทการแข่งขันการสร้าง Webpage  ประเภท Web Editor และประเภท Text Editor เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยใส่ใจในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมอื่นๆ