โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 15 กันยายน 2566

กิจกรรม ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก HPV สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

      งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก HPV สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยฉีดเข็มที่ 1 ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 เข็มที่ 1 ให้นักเรียนชั้น ม.3 เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร