โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 08 มิถุนายน 2566

กิจกรรม พิธีประดับเข็มพระมหาพิชัยมงกุฎ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

          นายสุรศักดิ์  การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีประดับเข็มพระมหาพิชัยมงกุฎ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมอื่นๆ