โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพม.กท 2 ระดับ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร