โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล