หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

วันที่ 28 กันยายน 2560 นักเรียน ม.1-6 ฟังผลการสอบ รับผลกับครูที่ปรึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ คนสวน จำนวน 2 อัตรา 
       รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ คนสวน จำนวน 2 อัตรา
STORY TELLING COMPLETITION 
       On the 10th of August, 2017  - MEP/SEP NMK will be hosting STORY TELLING EP/MEP Academic Skill
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1.0 
      click!!! ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1_0.mp4 
ขั้นตอนการใช้ Internet NMK 
      ขั้นตอนการใช้ Internet NMK นักเรียนสามารถขอรหัสการเข้าใช้ Wifi ได้จากครูผู้สอนที่นักเรียนเรียนวิชาคอมพิวเตอ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
แบบสำรวจแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
On the 10th of August, 2017 - MEP/SEP NMK will be hosting STORY TELLING EP/MEP Academic Skills Competition 2017 Central and Eastern Regions (Zone A)
ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนระดับชั้นม.1
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบุญศรีมุนีกรณ์
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจัดอบรมการจัดสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม SOTS 5910 ให้กับตัวแทนครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ของ สพม.2

English and Culture Camp 14-22 Oct 2016
 


ชนะเลิศประกวดดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม1-ม.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 


Navamindarajudis Krungthepmahanakhon School MEP-SEP
 


Navamindarajudis Krungthepmahanakhon School MEP-SEP
 


ข่าวการศึกษา
 


รับสอบตรง
 

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่