โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

พิธี “ราชพฤกษ์อำลา คุรุมุทิตาเกษียณกาล” ประจำปี 2562

  นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสุมณฑา จันทรสุขโข รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี “ราชพฤกษ์อำลา คุรุมุทิตาเกษียณกาล” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร