โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 06 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

 นายเสน่ห์ ขาวโต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ