โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 13 มกราคม 2567

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp)

 

                เมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2567 นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นางสาวปัทมา อภิเจริญพันธุ์ หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program และ Smart English Program) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท (Fountain Tree Resort) เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานศึกษา