โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564

การสนับสนุนและจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แก่นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์

 

      สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร และสมาคมครูเก่า ได้สนับสนุนและจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร และรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบโทรศัพท์ให้แก่นักเรียน

ภาพกิจกรรมอื่นๆ