โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ