โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสาวกัญญามาศ ศิริเลิศเจริญกุล

ครูคอมพิวเตอร์

นายนนท์ปวิธ เพชระ

ว่าที่ ร.ต. วีรเดช เกิดบ้านตะเคียน

นางสาวณัฐปภัสร์ ธนากิจไพศาล

นางดวงกมล เวียงวะลัย

นางสาวปทุม เอี่ยมสำอางค์

นายสัญญพงศ์ บุญญาภูมิพิทักษ์