โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการอัฉริยภาพตามรอยพ่อ ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โครงการอัฉริยภาพตามรอยพ่อ ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ระว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2417890731826812