โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพเพิ่มเติม : พิธีเปิด  https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2417890731826812

การเเข่งขันการแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2413530238929528

การเเข่งขัน SCIENCE SHOW    https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2417387501877135

ภาพกิจกรรมอื่นๆ