โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 13 มิถุนายน 2567

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

 

      วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความกตัญญูต่อครู อาจารย์  ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร