โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชมการแข่งขันมวยสากลนานาชาติ 2nd World Qualifying Tournament Boxing Road to Paris-Bangkok

 

  เมื่อวันที่ 25 และ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2567 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าชมการแข่งขันมวยสากลนานาชาติ โดยมีนายสุรศักดิ์  การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าชมการแข่งขันมวยสากลนานาชาติ รายการ 2nd World Qualifying Tournament Boxing Road to Paris-Bangkok  รอบการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนในการแข่งขันโอลิมปิก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับการแข่งขันมวยสากลนานาชาติ ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรมอื่นๆ