โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรม NMK OPEN HOUSE 2024

 

                 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการ    NMK OPEN HOUSE 2024. NMK Your ladder to success!” ประจำปีการศึกษา 2566  โดยนายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  มอบหมายให้นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแสดงผลงานด้านวิชาการ นิทรรศการของนักเรียนและครู เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถและศักยภาพของนักเรียนและครูในด้านต่างๆ และเพื่อให้บริการกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมในสถานศึกษาโดยเห็นสภาพจริง และกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมอื่นๆ