โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 28 กันยายน 2566

กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

 

      นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสาวรุจิราภา นาคะพงษ์ และนางสุพัฒนา ไชยเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (WISDOM FARM) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริงภายนอกสถานศึกษา ตลอดได้แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน