โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 04 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนได้มีโอกาสทราบนโยบายจากฝ่ายบริหาร รับผลการเรียนของนักเรียนและความประพฤติของนักเรียน