โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม ถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระผู้ทรงพระราชทานกำเนินลูกเสือไทย และให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย

ภาพกิจกรรมอื่นๆ