โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 22 มกราคม 2567

กิจกรรม ติวเข้มวิชาสามัญ A-Level

 

       วันที่ 22 มกราคม 2567 นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ติวเข้มวิชาสามัญ A-Level เตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกิดทักษะ    การเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน และสามารถตัดสินใจ   เลือกแนวทางการศึกษาต่อได้ตามความสามารถ และความถนัดของตน ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม        และวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมอื่นๆ