โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 04 ตุลาคม 2566

กิจกรรม จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้แอปพลิเคชัน CLASSWIZ ของครู สพม.กท.2

 

        ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้แอปพลิเคชัน CLASSWIZ ของครู สพม.กท.2 โดยมีนายอนัตศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยนางนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมอื่นๆ