โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมทูตประชาสัมพันธ์ (NMK PR Boy And Girl) ประจำปี 2562

นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสุมณฑา จันทรสุขโข รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทูตประชาสัมพันธ์ (NMK PR Boy And Girl) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 40 คน