โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 12 มกราคม 2567

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

 

  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567 นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ร่วมสนับสนุนอาหารและของขวัญเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเสริมสิริมงคล กิจกรรมการแสดงและดนตรี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์         โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมอื่นๆ