โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 26 มกราคม 2567

กิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

 

       วันที่ 26 มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะครูและนักเรียนที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ทั้ง 8 กิจกรรมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 15 รายการ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมอื่นๆ