โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ภาพโดย งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2417890731826812

ภาพกิจกรรมอื่นๆ