โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

วันที่ประกาศ 09 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 (ประเภทโรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2567

ประกาศอื่นๆ