โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2567

ประกาศคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเดิม ปีการศึกษา 2567