โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร