โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมเยี่ยมชมงานซึ่งกิจกรรมภายในงานจัดในนามกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ซึ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนในการจัดงานในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยประวัติกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการนำเสนอพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 กิจกรรมวาดภาพนะบายสี และกิจกรรมการแสดงดนตรี โดยมีนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนให้การต้อนรับ