โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

กิจกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยศูนย์ครอบครัวพอเพียง

 นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยศูนย์ครอบครัวพอเพียง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร