โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

วันที่ประกาศ 21 มิถุนายน 2564

สารสนเทศโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2562