โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

วันที่ประกาศ 09 พฤษภาคม 2566

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4