โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

Navamindarajudis Krungthepmahanakhon

วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2567

ยกเลิกให้ข้าราชการครูอยู่เวร