ติดต่อเรา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

115 หมู่ 11 ซอยนวมินทร์ 163 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 944 1225