โครงการ “บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ”

 

    สำนักงานอัยการสูงสุดและสภากาชาดไทยได้จัดโครงการ “บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ซึ่งกิจกรรมรักษาดินแดนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนางสาวพิมลรัตน์ หาญยุทธ เป็นผู้ควบคุมดูแล

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร