ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ความสามารถพิเศษ

สอบคัดเลือก วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายงานตัว                 08.30 – 09.00 น.     ณ ลานอเนกประสงค์

สอบคัดเลือกเวลา       09.00 – 12.00 น.

1.วันที่ 2 มิ.ย. 63 นักเรียนใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนในการเข้าสอบ เวลาเข้าสอบ 9.00-12.00 น.

2. นักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆตามท้ายประกาศแนบ

3. นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย

4. นักเรียนที่มีผู้ปกครองมาส่ง – รับกลับไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองรอรับนักเรียนภายในโรงเรียน

5. ทางโรงเรียนไม่มีการจำหน่ายอาหาร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร