เปิดรั้วนวมินท์ นำชีวิตสู่โลกกว้าง

 

เปิดรั้วนวมินท์ นำชีวิตสู่โลกกว้าง 💙💛 Pre-Exam

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2565379050411312