กิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2563

 

กิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2563

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2565379050411312