พ่อแม่ร่วมคิดช่วยศิษย์ตัดสินใจ ประจำปีการศึกษา 2562

 

พ่อแม่ร่วมคิดช่วยศิษย์ตัดสินใจ กิจกรรมดีๆ #งานแนะแนว

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2448764798739405