สัปดาห์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (International Week 2019)

 

                   นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสุมณฑา จันทรสุขโข รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (International Week 2019) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวปัทมา อภิเจริญพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2448764798739405