กิจกรรม Bike For Earth 2019

     นายเกียรติคุณ อ้นสุวรรณ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธร ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Bike For Earth เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน และเป็นการลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักเรียนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานต่อไป

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2448764798739405