กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนานักศึกษาวิชาทหาร

    นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสุมณฑา จันทรสุขโข รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนานักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีการสวนสนามและการแสดงท่าบุคคลอาวุธ ควบคุมดูแลการฝึกโดย ว่าที่ร้อยตรีวีรเดช เกิดบ้านตะเคียน และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิงพิมลรัตน์ หาญยุทธ

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2448764798739405