พิธีเข้ากอง ประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และพิธีประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมพิธีเข้ากอง ประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และพิธีประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

 

 

ถ่ายภาพโดย : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NMKaudiovisual/photos/?tab=album&album_id=2448764798739405